Onze afdelingen

Andere info op onze site

Externe links en info

Welkom bij NSB (Gewest Dendermonde)

Op deze pagina's kan je alle informatie vinden in verband met de NationaleStrijdersbond van België, van het gewest Dendermonde.

In februari 1919 verenigden zich enkele oud-strijders in de Brasserie "La Rose Blanche (De Witte Roos) " gelegen Grote Markt 11 te Brussel, en legden er de basis voor de stichting van de NSB-FNC. Een herinneringsplaat is sinds dan aangebracht in de gevel van deze brasserie.

Al gauw onstonden er lokale afdelingen over ten lande. Deze lokale verenigingen werden overkoepeld door de gewesten. De bedoeling van de gewesten is om onderlinge communicatie tussen de lokale afdelingen te vereenvoudigen.

Op onze website kan je alle informatie van de afdelingen uit ons gewest terugvinden.
Ook alle activiteiten dat onze afdelingen organseren hebben hier een thuis gevonden, zie bladzijde evenementen.


Laat ook even een berichtje na in ons gastenboek!

Informatie over NSB gewest dendermonde