Nationale Strijdersbond van België - Gewest Dendermonde

Wapenstilstand herdenking

Wapenstilstand herdenking
Hamme 11 nov 2018

Op 11 nov, herdenken wij zoals ieder jaar het einde van WOI.
Op 11 nov 1918 werd de wapenstilstand gesloten in een, bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer 80Km ten noorden van Parijs, treinwagon.
Naar traditie herdenken wij al onze gesneuvelde kameraden van alle oorlogen.
Zowel burgers als militairen lieten het leven bij deze gruwelijke oorlogen.
Nog steeds heeft men er niets uit geleerd want 100 jaren later voert men nog steeds oorlog over de hele wereld.
Zelfs wij, als (beschaafde maatschappij) voeren oorlog.
Het is misschien niet rechtstreeks onze schuld want het is een provocatie van IS die onze samenleving wil ontwrichten en zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers wil maken. Wij moeten ons daar ongewild tegen wapenen. Terrorisme is een gevaarlijk wapen in al zijn hoedanigheden omdat men nooit weet waar of wanneer het zal plaats vinden.
Alle slachtoffers die reeds zijn gevallen moeten we blijven herdenken.
Nu natuurlijk in het bijzonder de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog.
NSB Hamme had het idee om alle scholen van Hamme en zijn fusiegemeenten te betrekken bij de 11 november viering.
Stoetsgewijs naar elk monument met een bloemenhulde om onze gesneuvelde makkers te herdenken.
NIET DUS!

11Nov is steeds een feestdag en er bovenop was het een zondag. Het ligt moeilijk voor de scholen om de leerkrachten vrijwillig te laten deelnemen aan deze ceremonie. Spijtig want het is toch maar één keer per jaar.
NSB Hamme is dan op het idee gekomen om het te organiseren op don 08 en vrij 09 nov 2018 juist voor 11 nov.
Zij hebben alle scholen bezocht en hun idee meegedeeld.
Het werd een groot succes. Bijna alle scholen namen deel.
Op 08 Nov gingen ze naar de scholen buiten het centrum van Hamme, zoals : Hamme – St Anna, Hamme – Zogge, Kastel en Moerzeke.
Op 09 nov bezochten ze de centrum scholen.
Gedurende deze 2 dagen organiseerden zij een ceremonie met bloemenhulde aan de dichtst bij zijn de monumenten, gedenkplaten of begraafplaatsen, zodat de scholen geen verre verplaatsingen dienden te maken.
De delegatie van NSB Hamme bestond uit hun voorzitter Michel Smet, twee militairen op rust in uniform, een vlaggendrager in uniform, twee trompetters en een militair in Amerikaanse uitrusting met zijn militair voertuig, een Dodge uit de tweede wereldoorlog.
Er was ook een afvaardiging van het gemeente bestuur met burgemeester en schepenen.
De voorzitter gaf een korte toespraak over het begin en einde van WO1 en drukte er op dat we onze gesneuvelde kameraden nooit mogen vergeten.
Er werden door enkele leerlingen bloemen neergelegd en de trompetters speelden dan “ The Last Post” en de “Brabançonne”.
Daarna mochten de leerlingen een kijkje nemen bij het legervoertuig met een deskundige toelichting van Eduard Van Goethem.
In Kastel werd er zelfs een winterlinde geplant die symbool staat voor de vrede. De leerlingen mochten daar dan hun steentje bijdrage of liever een beetje aarde.
Nadien was er veel positieve kritiek en dus voor herhaling vatbaar. Het ultieme doel van deze ceremonie met de scholen is dat zij ook later onze gesneuvelde makkers blijven herdenken op dezelfde wijze...


Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Wapenstilstand herdenking
Terug