Nationale Strijdersbond van België - Gewest Dendermonde

Bevrijding van Dendermonde

Bevrijding van Dendermonde
De traditionele herdenking van de bevrijding van de stad Dendermonde en haar regio, aan de Martelarenlaan te Grembergen vond dit jaar plaats op zondag 5 september maar lokte andermaal niet de verhoopte belangstelling en deelname van de brede laag van de bevolking.
Nochtans uitgenodigd, blonken in de eerste plaats alle scholen uit door hun afwezigheid.
Deze traditionele herdenking was echter een unieke kans om de specifieke eindtermen op een praktische wijze in te vullen.
Niet dus, evenmin niet vanuit het stedelijk officiëel onderwijs dat in deze een voortrekkersrol zou kunnen spelen.
Het begin van een schooljaar en de ermee gepaard gaande beslommeringen kunnen echter geen enkel excuus vormen om zich niet fysiek te tonen.

Herinnerings- en herdenkingseducatie, waar… ?

Tijdens een korte herdenkingsplechtigheid met bloemenhulde spraken achtereenvolgens Burgemeester Piet Buyse, als eenzame en enige vertegenwoordiger van het negenkoppige College van Burgemeester en Schepenen en Maarten Rijckaert, in naam van wijlen zijn grootvader Leo Ost.
Maarten riep op om zeker niet te vergeten -als morele plicht- en deed het dodenappel voor de negen slachtoffers van het Drama van de Scheldebrug en het dertigtal omgekomen Britse militairen en Belgische burgers tijdens de V-bominslag op de Villa De Herde in 1945.
De Muziekkapel van de Stedelijke Brandweer, olv dirigent Patrick Heirbaut, verzorgde traditioneel de onmisbare muzikale omlijsting van de plechtigheid.
Niet minder dan negen vaandels, uit voornamelijk Dendermonde maar ook uit omliggende gemeenten, namen deel aan de herdenking.
Drie vaandeldragers konden wegens gezondheidsredenen echter niet deelnemen.
Deelgemeente Grembergen speelt bij deze herdenking en herinnering logischerwijs een voortrekkersrol en deze Dendermondse deelgemeente was dan ook met drie vaandels, het NSB-vaandel Grembergen, het vaandel van het Geheim Leger Grembergen en dat van het Zivil Arbeiter Bataljon (ZAB) 1919 van Grembergen aanwezig.
Zij werden respectievelijk gedragen door NSB-voorzitter Patrick De Landtsheer, Louis Dauwe en bestuurslid Tarcy Verstraeten.
Terwijl enkele aanwezige vaandrigs na de herdenking aan het Monument van het Verzet, aan de Martelarenlaan in Grembergen, rond het middaguur verwacht werden in Buggenhout waren enkel de drie Grembergse vaandels aanwezig tijdens de plechtige herdenkingsmis in de Dekenale Onze-Lieve-Vrouwkerk te Dendermonde. Deken Jo Mattheys ging voor.
Tijdens deze herdenkingsmis werden de vaandels gedragen door Rita Vermeir, ondervoorzitter van NSB Grembergen, bestuurslid Tarcy Verstraeten en voorzitter Patrick De Landtsheer.
De herdenking werd door het Dendermondse publiek goed bijgewoond, in gezelschap van dezelfde eenzame ziel, Burgemeester Piet Buyse die het blijkbaar nog steeds als zijn morele plicht beschouwt om de herinnerings- en herdenkingsgedachte rond de twee wereldoorlogen uit te dragen en hoog te houden. De NSB-bonden danken hem hiervoor.

Patrick De Landtsheer,
voorzitter NSB-afdeling Grembergen


Bevrijding van Dendermonde
Bevrijding van Dendermonde
Bevrijding van Dendermonde
Bevrijding van Dendermonde
Terug