Nationale Strijdersbond van België - Gewest Dendermonde

75 jaar Einde WO II

75 jaar Einde WO II
Buggenhout - 08 mei 2020

Om het einde van WO II te herdenken werd onder impuls van secretaris Firmin Vermeir gezorgd voor bloemen aan de monumenten van Buggenhout Centrum, Opdorp, Opstal en Briel.
Firmin vroeg ook aan het gemeentebestuur om hier de nodige aandacht aan te schenken maar wellicht heeft het coronavirus hier roet in het eten gegooid.
Iedereen is vandaag bezorgd en onthutst over wat er rondom ons gebeurt.
We kijken dagelijks naar het nieuws en luisteren naar adviezen van virologen en politici.
We volgen zo goed en zo kwaad als het kan de instructies van de nationale veiligheidsraad maar beseffen heel goed dat we in een situatie beland zijn waar niemand mee vertrouwd is, laat staan hoe hier mee om te gaan.
Korte tijd geleden hoorden we president Macron in een officiële toespraak nog zeggen dat we in oorlog zijn.
Laat ons die vergelijking liever niet maken en hopen dat de farmaceutische industrie snel een degelijk vaccin kan ontwikkelen om deze onzichtbare vijand te verslaan.
We mogen echter niet vergeten welke offers er in het verleden gebracht zijn om tot de vrijheid te komen die we tot voor kort ten volle konden genieten.
Vandaag moeten we rekenen op de inzet van specialisten, maar ook op die van onszelf om opnieuw tot die vrijheid te komen.

Een hoopvolle voorzitter van de NSB, afdeling Buggenhout,

Marnix Vincke
75 jaar Einde WO II
75 jaar Einde WO II
75 jaar Einde WO II
75 jaar Einde WO II
Terug