De veteranen!

Volgens het woordenboek is een veteraan (oorspr. Latijn vetus, oud) een oudgediende, iemand met ervaring.
Een oorlogsveteraan of oud-strijder is iemand die als soldaat voor zijn land heeft gediend in oorlogssituaties.
Oud-strijders krijgen vaak in eigen land speciale erkenning.

De eretitel van Veteraan drukt de nationale erkentelijkheid uit tegenover die mannen en vrouwen die, in opdracht van de natie, vaak grote risico's nemen en hun gezondheid en leven wagen, ver van hun naasten.

7 april is Veteranendag: een dag van herdenking en erkenning voor de 30.000 mannen en vrouwen die sinds 1960 hebben deelgenomen aan operaties in het buitenland om mensen in nood bij te staan en de vrede te bewaren.
Jaarlijks vindt op deze datum de Nationale Herdenkingsdag plaats met een plechtigheid bij het 'Graf van de Onbekende Soldaat' aan de Congreskolom te Brusssel.
Deze dag is een teken van hulde aan alle overleden militairen die om het leven kwamen bij humanitaire en vredesoperaties.
Natuurlijk worden overal plechtigheden georganiseerd ter herdenking van onze overleden makkers.

Waarom werd 07 april als datum gekozen om onze veteranen te eren en herdenken?
Op 7 april 1994 werd de afschuwelijkste pagina geschreven uit onze na-oorlogs geschiedenis.
10 van onze para’s werden toen in Kigali tijdens een urenlange belegering afgeslacht.

Meer informatie kan U vinden via de site van het instituut voor veteranen.