De secretaris - Marc De Baecke

Onze secretaris zorgt voor de administratieve taken.