De ondervoorzitter - Theo Roels

Ook de ondervoorzitter is niet aan zijn proefstuk toe.
Niet enkel bij NSB, afdeling Uitbergen, speelt hij een aanzienlijke rol,
maar ook in andere verenigingenhelpt hij mee de koers te bepalen.