NSB
Gewest Dendermonde

Nieuwsbrief Nr 2 Januari 2020

Onze nieuwsbrief bevat:
  1. Struikelstenen
  2. NSB Grembergen 100 jaar jong
  3. 11-Novemberherdenking te Uitbergen
  4. De oorsprong van Koningsdag
  5. Het PRO PATRIA project te Hamme
  6. Het verhaal van Georges Van de Velde
  7. En natuurlijk alle toekomstige evenementen.

Struikelstenen

Neen, een Struikelsteen is geen steen waarover je gegarandeerd zou vallen. Het is een gedenksteentje dat ingemetseld wordt in het voetpad, vòòr de vroegere woonst van iemand die tijdens de nazi‐bezetting van ons land verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven werd. Het al dan niet door verklikking oppakken van verzetslieden en politieke opposanten door de Gestapo of de Feldpolizei was tijdens de Tweede Wereldoorlog immers schering en inslag. Door dit eenvoudige gebaar, het plaatsen van een 'Struikelsteen', wil men de ongelukkigen die omkwamen in de concentratie‐ en vernietigingskampen van nazi‐Duitsland gedenken en herdenken. Zo lang hun namen 'genoemd' worden zijn zij nog onder ons, zijn zij niet vergeten en worden zij uit de anoniemiteit gehouden door dit bescheiden maar toch zo belangrijk steentje. Dit kleine naamsteentje vormt immers het meest ultieme tastbare respect dat wij hen kunnen betonen. De Struikelsteen (Stolpersteine) is eigenlijk een heel eenvoudig object, in de vorm van een betonklinker van 10 bij 10 cm met erbovenop een geelkoperen naamplaatje. Het werd in 1994 ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunther Demnig en momenteel bevinden er zich in Europa zo'n 70.000. In vele steden bemerk je ze. Je kan je er feitelijk niet naast kijken. De tekst op het naamplaatje begint telkens met het ingegraveerde 'HIER WOONDE', waarna bondig de levensloop van het vervolgde en gedeporteerde slachtoffer van het niets ontziende nazi‐regime geschreven wordt : de naam, geboortedatum, deportatiedatum, datum en plaats van overlijden evenals op welke manier de ongelukkige aan zijn of haar einde kwam. Elk steentje steekt een beetje uit boven de voetpadbevloering eromheen. 'Men moet er over struikelen, met hoofd en hart', is Demnigs gedachte en 'je moet je buigen om de tekst goed te kunnen lezen'. Door de struikelstenen worden de slachtoffers teruggebracht naar de buurt waar zij aten, sliepen en leefden met hun familie en vrienden. Naar verluidt bestond er tijdens de nazi‐periode van vorige eeuw een bedenkelijk Duits gezegde bij het struikelen over een steen : 'Hier moet wel een Jood begraven liggen'. Vandaar...

NSB Grembergen 100 jaar jong

NSB Grembergen vierde op 10 november in de namiddag haar 100 jarig bestaan. De viering werd voorafgegaan door een academische zitting waarbij onze voorzitter, de heer Patrick De Landtsheer een inleidende toespraak hield. Hierin schetste hij de geschiedenis van onze jubilerende vereniging. De burgemeester van Dendermonde, de heer Piet Buyse, beklemtoonde in zijn boeiende toespraak eens te meer het belang van het in ere houden van de herdenking aan diegenen die geleden hebben in beide wereldoorlogen en het ultieme offer dat sommigen hebben gebracht voor het behoud van onze vrijheid. Het is aan onze generatie om dit eerbetoon, dat we hen jaarlijks brengen, door te geven aan de jeugd. De academische zitting werd afgesloten met een eerbetoon aan onze verdienstelijke leden. Aan dezen werden eretekens van de NSB‐FNC uitgereikt door de heer burgemeester Piet Buyse. Na een heerlijke maaltijd werd de namiddag besloten met het beklijvende en waar gebeurde oorlogsverhaal " Oorlogsliefde" geschreven en verteld door Roland Bergeys en zijn ensemble " Uitgelezen Gezelschap ". 11-Novemberherdenking te Uitbergen Niet minder dan 11 vaandels waren aanwezig op de herdenking op zaterdag 9 november 2019: 8 NSB‐vaandels en de vlaggen van de plaatselijke OKRA‐afdeling, het Uitbergse KVLV en de vlag van de Koninklijke Fanfare Sint‐Pietersvrienden. Ze begaven zich o.l.v. de Uitbergse vaandrig van het oud‐gemeentehuis naar de St.‐Pietersbandenkerk waar ze door Pastoor Maarten Pijnacker werden opgewacht om in processie naar het altaar te gaan voor de Eucharistieviering van 17.30 uur. Het fanfare‐orkest, gesticht op wapenstilstandsdag 1935, voerde passende muziekstukken uit die appelleerden aan waakzaamheid en goed bestuur voor iedereen. Aan de herdenkingsplaten achteraan in de kerk werd het eerbetoon aan de gesneuvelden en slachtoffers gehouden door middel van de naamafroeping, bloemenkransen, één minuut stilte en het spelen van de volksliederen die lang bleven nazinderen onder de gewelven. Als protocollair slot luisterde iedereen naar de signalen “Doven der vuren en lichten”, “Belgische Laatste Groet” en “Staakt het vuren!”. De presentatie van de vaandels maakte indruk en vormde een kleurrijk schouwspel voor de aanwezigen. Jacques Haentjens, voorzitter

11-Novemberherdenking te Uitbergen

Niet minder dan 11 vaandels waren aanwezig op de herdenking op zaterdag 9 november 2019: 8 NSB‐vaandels en de vlaggen van de plaatselijke OKRA‐afdeling, het Uitbergse KVLV en de vlag van de Koninklijke Fanfare Sint‐Pietersvrienden. Ze begaven zich o.l.v. de Uitbergse vaandrig van het oud‐gemeentehuis naar de St.‐Pietersbandenkerk waar ze door Pastoor Maarten Pijnacker werden opgewacht om in processie naar het altaar te gaan voor de Eucharistieviering van 17.30 uur. Het fanfare‐orkest, gesticht op wapenstilstandsdag 1935, voerde passende muziekstukken uit die appelleerden aan waakzaamheid en goed bestuur voor iedereen. Aan de herdenkingsplaten achteraan in de kerk werd het eerbetoon aan de gesneuvelden en slachtoffers gehouden door middel van de naamafroeping, bloemenkransen, één minuut stilte en het spelen van de volksliederen die lang bleven nazinderen onder de gewelven. Als protocollair slot luisterde iedereen naar de signalen “Doven der vuren en lichten”, “Belgische Laatste Groet” en “Staakt het vuren!”. De presentatie van de vaandels maakte indruk en vormde een kleurrijk schouwspel voor de aanwezigen. Jacques Haentjens, voorzitter

De oorsprong van Koningsdag

Ieder jaar op 15 november viert België zijn Koning. Bij die gelegenheid vernieuwt de Defensiegemeenschap haar vertrouwen in en toewijding aan de vorst. Maar waar komt die nationale traditie vandaan? Koningsdag werd ingevoerd in 1866, na het overlijden van Leopold I op 10 december 1865. 15 november is geen toevallig gekozen datum. In de Duitse heiligenkalender is het de feestdag van Sint‐Leopold. Met die keuze bracht de toenmalige regering hulde aan Leopold, de eerste Koning der Belgen. In de klassieke kalender is 15 november ook de feestdag van Sint‐Albertus. Tijdens het regentschap van prins Karel, de broer van Leopold III, dat duurde van 20 juli 1944 tot 20 juli 1950, werd 15 november omgedoopt tot het Feest van de Dynastie. Hoewel de benaming ‘Feest van de Dynastie’ nog vertrouwd in de oren klinkt bij oudere landgenoten, dateert de definitieve benaming ‘Koningsdag’ uit 1951, nadat de jonge koning Boudewijn hiervoor had gekozen. Een rondzendbrief uit 1953 preciseert zelfs dat de benaming ‘Feest van de Dynastie’ niet meer mag worden gebruikt. De zeven Belgische vorsten Vieringen. Traditioneel woont de vorst de vieringen en andere eerbetuigingen niet bij. Dat geldt zowel voor de plechtigheden in het koninklijk paleis en het Paleis der Natie als voor het Te Deum, traditioneel gevierd in de “Sint‐Michiels‐en‐Sint‐Goedelekathedraal” in Brussel. De koninklijke familie neemt daar wel aan deel. Sinds 2001 is er naast de kerkelijke plechtigheden ook een wereldlijke dimensie. Het Paleis der Natie ontvangt dan zorgvuldig uitgekozen leden van de burgergemeenschap. Binnen de militaire gemeenschap is het een levende traditie dat de eenheden een korpsmaaltijd organiseren, in eigen land of tijdens hun buitenlandse opdracht. Deelname is niet verplicht, maar de de toost op de gezondheid van de Koning wel, en dat hoeft niet noodzakelijk met een alcoholische drank te worden uitgebracht. De federale ambtenaren hebben op 15 november vrij en de federale overheidsdiensten zijn gesloten, maar niet de scholen en ondernemingen. Aangezien de Koning de opperbevelhebber van de strijdkrachten is, is het personeel van Defensie die dag vrijgesteld van dienst, net als op zijn verjaardag. Koninginnedag? De benaming ‘Koningsdag’ zal waarschijnlijk veranderen wanneer prinses Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, haar vader opvolgt en de vorstin wordt. Misschien wordt het evenement dan omgedoopt tot ‘Koninginnedag’?

Het PRO PATRIA project te Hamme

Vorig jaar is de idee ontstaan om aan onze overleden oud‐strijders meer aandacht te schenken. Niet enkel zij die gesneuveld zijn in de strijd, maar ook diegene die gestreden hebben om onze vrijheid te vrijwaren! Zij die gestreden hebben om vrede te bekomen in onze streken. Strijders! In het kader van 14‐18 ‐ 100 jaar einde oorlog was er al eens een actie. Maar nu we tussen 8 mei 2019 en 8 mei 2020 75 jaar bevrijding herdenken willen we een extra inspanning doen om al onze oudstrijders te eren. Als je op het kerkhof van Hamme komt is het niet altijd duidelijk wie één van onze helden is. Het midden van het kerkhof wel, daar liggen vele gesneuvelden van de oorlogen. Anderen zijn verspreid, onherkenbaar, anoniem begraven. Anderen liggen bij hun familie. Anderen zijn niet gekend. En daar willen wij iets aan doen. Ons project om de oud‐strijders te eren is gestart in 2019. We willen alle overleden oud‐strijders in beeld brengen en hen herkenbaar maken. Daarom hebben wij een schildje laten maken, en dat schildje gaan we op de graven van de oud‐strijders kleven. Zodat iedereen weet: hier ligt iemand die voor ons gestreden heeft, waaraan wij de huidige vrede mogen danken! Om dat te verwezenlijken hebben wij een speciaal schildje ontworpen en laten maken. Het schildje bevat het opschrijft "Pro Patria" (voor het vaderland) en verwijzingen naar zowel de eerste als de tweede wereldoorlog. Momenteel zijn we bezig met trachten de overleden oud‐strijders te identificeren en hun begraafplaats te vinden. Daarna moet er natuurlijk contact opgenomen worden met de familie, die moeten natuurlijk akkoord gaan. En dan pas kunnen we de plaatjes aanbrengen. De kostprijs van de plaatjes hebben we grotendeels bekostigd dankzij enkele sponsors, waarvoor onze HARTELIJKE DANK! De sponsors willen we hierbij in de bloemetjes zetten, want zonder hen was dit project niet uitvoerbaar! Dank U HUBO Hamme! Dank U BELFIUS Hamme! Dank U Verzekeringsbankier MUYS te Hamme!

Het verhaal van Georges Van de Velde

NSB Hamme brengt binnenkort het verhaal van Georges Van de Velde uit. Dit verhaal werd opgetekend door zijn zoon Jacques. Het vertelt het verhaal van een papa en echtgenoot die ten oorlog trok tijdens de mobilisatie en deelnam aan de achttiendaagse veldtocht en na drie dagen krijgsgevangen werd. Georges heeft in onmenselijke omstandigheden vastgezeten in STALAG VI/D en aansluitend in STALAG XI B. het verhaal werd opgetekend om zijn vader te eren, maar ook om de gruwelen van een oorlog aan te klagen zodat de wereld wakker wordt geschud! Binnenkort te zien via de site van NSB Hamme (http://users.telenet.be/NSBHamme)


Komende evenementen:


 
DatumAfdelingEvenementPlaatsuurOpmerkingen
25 Jan 2020HammeNieuwjaarsmaaltijdDen Otter12:30Info: NSB Hamme
06 Jun 2020Hamme-ZoggeDaguitstap “For Freedom Museum” WO 2 RamskapelleBezoek aan Damme en LissewegeInfo:Bas Lauwaert voorzitter NSB Hamme-Zogge 052 470195
24 Aug 2020HammeMeerdaagse reis NormandiëBayeux-Arromanches-Juno-DeauvilleInfo:Michel Smet voorzitter NSB Hamme 052 47 64 85