De geschiedenis van NSB gewest Dendermonde

In 1919 verenigden zich enkele oud-strijders in de Brasserie "La Rose Blanche (De Witte Roos)" gelegen Grote Markt 11 te Brussel, en legden er de basis voor de stichting van de NSB-FNC.
Een herinneringsplaat is sinds dan aangebracht in de gevel van deze brasserie.
Over het ganse land werden lokale afdelingen opgericht ten voordele van de oud-strijders.
Een vereniging van dergelijke grootte had natuurlijk een deftige goed uitgewerkte structuur nodig.
Daarom werden er provinciale afdelingen opgericht. Deze hebben tot doel om alle afdelingen uit de provincie te ondersteunen.
Om de provinciale besturen werkbaar te houden werd er geopteerd om te werken met gewesten.
De provincies overkoepelen de gewesten.
De bedoeling van de gewesten is om onderlinge communicatie tussen de lokale afdelingen te vereenvoudigen en hen te steunen. De verschillende gewesten in de provincie Oost-Vlaanderen zijn:

AALST
BLOEMENDAAL
DENDERMONDE
GROOT – GENT
LEIEGROEP
MEETJESLAND
VLAAMSE ARDENNEN
WAASLAND
ZELZATE
ZUID-OOST-VLAANDEREN

In het gewest Dendermonde zijn er natuurlijk ook meerdere lokale afdelingen. (Een overzicht kan U zien op de "homepage").

Het gewest Dendermonde zelf werd ook opgericht, maar wegens organisatorische redenen werd het gewest Dendermonde ontbonden.
De huidige voorzitter wou echter niet bij de pakken blijven zitten, en heeft het bestuur van het gewest Dendermonde terug nieuw leven ingeblazen.
Een eerste aftastende vergadering werd gehouden met vertegenwoordigers van lokale afdelingen op 15 april 2019.
Op die samenkomst werd beslist het gewest Dendermonde terug op het juiste spoor te plaatsen.
De eerste vergadering van een tijdelijk bestuur was op 13 juni 2019. En vanaf dan is de trein terug vertrokken...